Zuideinde 14 krijgt nieuwe bestemming

Al ruim tien jaar ligt het perceel Zuideinde 14 in Zevenhuizen er verlaten en rommelig bij. Wat ooit een mooie agrarische onderneming was, is na de aanleg van de Eendragtspolder en de Prins Willem Alexander roeibaan vergane glorie geworden. Maar dat komt verandering in!

Na een langdurig aanbestedingstraject vanuit Staatsbosbeheer in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren is het perceel aan twee ondernemers gegund. Met trots kunnen wij je melden dat wij (Martijn en Suzanne aan de Wiel) de winnaars zijn van het aanbestedingsproces. Met ons idee om van het perceel een duurzame en natuurbewuste stadsboerderij te maken, hebben wij iedereen weten te enthousiasmeren dat deze plek een nieuwe kans verdiend. De naam van ons bedrijf is ‘De Koeienstal’.

Stadsboerderij ‘De Koeienstal’ wordt een plek waar omwonenden verschillende belevenissen kunnen ervaren. Er is van alles te doen, zowel voor de jonge en oudere levensgenieters. Met ‘De Koeienstal’ willen wij een directe bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming, verbetering en aantrekkelijker maken van het recreatiegebied.

Onze verschillende belevingen kennen één gezamenlijk doel, namelijk:
Bewust, Beleven en Ontspannen.

Bewust: Het is ons doel om mensen te inspireren en bewust te maken van de omgeving (natuur, duurzaamheid, watermanagement, voeding, cultuur, historie, kunst en sportiviteit).

Beleven: Het is ons doel om mensen samen te laten beleven wat de omgeving hen te bieden heeft (proeven, voelen, zien, ontdekken).

Ontspannen: Het is ons doel om mensen te laten ontspannen en plezier te laten maken.

Al onze belevingen zijn er op gericht deze doelen te behalen. Dat gaat ons lukken omdat wij ook echt als daadwerkelijke poort van het recreatiegebied de Rottemeren willen fungeren. Een poort met regionale uitstraling en in verbinding met andere lokale ondernemers. Ons uitgangspunt daarbij is het creëren van een gezonde en succesvolle onderneming, waarbij de balans tussen een goed renderende onderneming en maatschappelijke betrokkenheid, centraal staat.

Ben je benieuwd naar de het vervolg? Volg dan onze website en sociale media waaronder ons youtube-knaal waarbij we meenemen wat er alemaal bij de ontwikkeling van onze ondernmeing komt kijken.

Bedankt voor het lezen en tot snel.

Martijn en Suzanne aan de Wiel